Distans- och fjärrundervisning på grund av Coronavirus

Denna hemsida underhålls inte längre, se den som ett arkiv över insatser under pandemin.
Viss teknisk information är utdaterad.

Här samlade vi metodstöd för lärare som använde fjärr- eller distansundervisning. Stödmaterialet var tänkt som en start för skolor att ta fram egna metoder. Sidan är offentlig och alla är välkomna att kopiera material.

Du kan söka på hemsidan med förstoringsglaset uppe till höger.
Skicka gärna synpunkter via e-post till AcadeMedias
Per Melin eller Fredrik Birath