Skolkurator

Denna information riktar sig till dig som är kurator på AcadeMedias grundskolor

Plan för stöd av skolkurator till elever på distans

När skolan undervisar på distans blir kuratorn tillsammans med skolans elevhälsoteam extra viktig för att hjälpa eleverna att nå målen. Det kan handla om stöd till lärarna för att tillsammans fundera över hur man stöttar gruppen att fungera även på distans, men det kan också handla om direkt stöd till elever som upplever svårigheter både socialt och pedagogiskt i den nya situationen. Det gäller att i samarbete med lärare och övriga i elevhälsoteamet så tidigt som möjligt fånga upp dessa elever för att snabbt få dem att delta och känna att de klarar av undervisningen. Att stötta mentorerna är en viktig del i detta arbete.

Nedan kan du ta del av hur du inom elevhälsans psykosociala kompetens kan organisera ditt arbete på distans vid till exempel skolstängning eller frånvaro.

Verktyg för stöd

 • Online
  För stöd med en enskild elev, vårdnadshavare eller en grupp, kan du använda dig av Google Meet. Vi rekommenderar att du börjar med att ta del av denna korta introduktionsfilm https://www.youtube.com/watch?v=qFdvqBS2v5I&feature=youtu.be
  Fördelen med att bjuda in till samtal via kalenderbokning (alt 2 i filmen) är att eleven får upp mötet i sin kalender och även en påminnelse strax innan samtalet.
  Följ den här länken för ytterligare utbildning i Meet
  https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=sv

 • Telefonsamtal/face-time
  Om du har tillgång till en arbetstelefon kan du även erbjuda dina elever stöd via telefonsamtal med eller utan face-time.

 • Mail
  Se till att du har tillgång till din jobbmail för kontakt med elever.

Informationskanaler

Du kan kommunicera ut information till elever via olika kanaler. Var tydlig med vilken kanal- eller kanaler just du kommer använda, så att eleverna vet vart de kan förvänta sig kontakt och information från dig. Använd helst en kanal som eleverna redan känner till för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt.

Förslag på informationskanaler:

 • SchoolSoft

 • Google Classroom (ditt egna, elevhälsoteamets eller via mentorerna)

 • På SchoolSoft kan du lägga ut information genom att klicka på “Aktuellt” och därefter “Nyheter” i vänstermarginalen. Där kan du sedan välja vilka klasser som informationen ska nå ut till.

 • För information om hur du skapar ett classroom, gå in här https://sites.google.com/academedia.se/distansundervisning/classroom och klicka den översta länken. Du kan även ta hjälp av lärare på den enhet du arbetar på som har kunskap om verktyget.

Tänk också på att:

 • Sammanfatta och kom överens med elev om hur ni går vidare

 • Återkoppla till pedagoger vid behov

 • Återkoppla till EHT vid behov

 • Bedöm om vårdnadshavare behöver återkoppling om eleven är under 18

 • Återkoppling till samverkansmyndigheter (Soc, BUP)

Anmälan till socialtjänst sker utifrån de vanliga riktlinjerna om nödvändigt.