Specialpedagogik

Denna information riktar sig till dig som är verksam inom specialpedagogisk kompetens på AcadeMedias grundskolor.

Plan för specialpedagogiskt stöd till elever på distans

När skolan undervisar på distans blir den specialpedagogiska kompetensen extra viktig för att hjälpa eleverna att nå målen. Det kan handla om stöd till skolan och till lärarna för att få undervisningen att fungera för alla elever, även de som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, men det handlar också om direkt stöd till elever som riskerar att inte klara av förändringen i arbetssätt. Det gäller att i samarbete med lärare och övriga i elevhälsoteamet så tidigt som möjligt fånga upp dessa elever för att snabbt få dem att delta och känna att de klarar av undervisningen. Att stötta mentorerna är en viktig del i detta arbete.

Nedan kan du ta del av hur du inom den specialpedagogisk kompetensen kan organisera ditt arbete på distans vid till exempel skolstängning eller frånvaro.

Verktyg för stöd

 • Online
  För stöd med en enskild elev, vårdnadshavare eller en grupp, kan du använda dig av Google Meet. Vi rekommenderar att du börjar med att ta del av denna korta introduktionsfilm https://www.youtube.com/watch?v=qFdvqBS2v5I&feature=youtu.be
  Fördelen med att bjuda in till samtal via kalenderbokning (alt 2 i filmen) är att eleven får upp mötet i sin kalender och även en påminnelse strax innan samtalet.
  Följ den här länken för ytterligare utbildning i Meet
  https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=sv

 • Telefon
  Om du har tillgång till en arbetstelefon kan du även erbjuda dina elever stöd via telefonsamtal.

 • Mail
  Se till att du har tillgång till din jobbmail för kontakt med elever.

Informationskanaler

Du kan kommunicera ut information till elever via olika kanaler. Var tydlig med vilken kanal- eller kanaler just du kommer använda, så att eleverna vet vart de kan förvänta sig kontakt och information från dig. Använd helst en kanal som eleverna redan känner till för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt.

Förslag på informationskanaler:

 • SchoolSoft

 • Google Classroom (ditt egna, elevhälsoteamets eller via mentorerna)

 • På SchoolSoft kan du lägga ut information genom att klicka på “Aktuellt” och därefter “Nyheter” i vänstermarginalen. Där kan du sedan välja vilka klasser som informationen ska nå ut till.

 • För information om hur du skapar ett classroom, gå in här https://sites.google.com/academedia.se/distansundervisning/classroom och klicka den översta länken. Du kan även ta hjälp av lärare på den enhet du arbetar på som har kunskap om verktyget.