SYV

Denna information riktar sig till dig som är verksam studie-och yrkesvägledare på AcadeMedias skolor.

Plan för studie- och yrkesvägledning på distans

AcadeMedia vägledning har också skapat riktlinjer och metodstöd för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på AcadeMedias skolor. Nedan kan du ta del av hur studie- och yrkesvägledning kan organiseras på distans vid till exempel skolstängning eller frånvaro.

Vägledning online

För vägledning med en enskild elev, vårdnadshavare eller en grupp, kan du använda dig av Google Meet. Vi rekommenderar att du börjar med att ta del av denna korta introduktionsfilm https://www.youtube.com/watch?v=qFdvqBS2v5I&feature=youtu.be

Fördelen med att bjuda in till samtal via kalenderbokning (alt 2 i filmen) är att eleven får upp mötet i sin kalender och även en påminnelse strax innan samtalet.

Följ den här länken för ytterligare utbildning i Meet https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=sv

Vägledning via telefon

Om du har tillgång till en arbetstelefon kan även erbjuda dina elever studie- och yrkesvägledning via telefonsamtal.

Vägledning på mail

Se till att du har tillgång till din jobbmail för kontakt med elever.

Snackamedsyv.se

www.snackamedsyv.se är tillgängligt för alla grund- och gymnasieelever samt deras vårdnadshavare i hela Sverige. Sidan bemannas av utbildade studie- och yrkesvägledare, anställda på AcadeMedia Vägledning, där fokus ligger på kvalitativ och objektiv vägledning.

Snackamedsyv är ett komplement till din vägledning på skolan. Här sker samtalen via telefon, chatt eller hangout.

Informationskanaler

Som studie- och yrkesvägledare kan du kommunicera ut information till elever via olika kanaler. Var tydlig med vilken kanal- eller kanaler just du kommer använda, så att de inte går miste om viktig vägledning och information.

Förslag på informationskanaler:

SchoolSoft

Google Classroom (ditt egna eller via mentorerna)

Skolans nyhetsbrev

Anslag på skolan/lapp på dörren

På SchoolSoft kan du lägga ut information genom att klicka på “Aktuellt” och därefter “Nyheter” i vänstermarginalen. Där kan du sedan välja vilka klasser som informationen ska nå ut till.

För information om hur du skapar ett classroom, gå in här https://sites.google.com/academedia.se/distansundervisning/classroom och klicka den översta länken. Du kan även ta hjälp av lärare på den enhet du arbetar på som har kunskap om verktyget.