SKOLPSYKOLOG

Stöd från centralt anställd skolpsykolog - distans gy

Vad kan centralt anställda skolpsykologer bidra med under distans- /fjärrundervisningen?


Med anledning av coronaviruset och därtill nödvändig åtgärd att genomföra gymnasieundervisningen på distans, vill vi som psykologer förtydliga att vi fortfarande arbetar för skolorna och är en del av elevhälsoarbetet. Vi psykologer inom centrala elevhälsan har fortsatt uppdrag och god möjlighet att arbeta stödjande för skolornas rektorer samt agera stödfunktion åt skolornas EHT, trots distansundervisning helt eller delvis.


Det finns olika sätt att komma i kontakt med och att erhålla stöd från oss. Mail och telefon används som vanligt. För möten med flera parter, exempelvis EHT, används med fördel Google Meet. Vi bistår gärna med:


  • Stöd till rektorerna utifrån aktuell situation.

  • Handledning till lärarna utifrån specifika elevärenden eller utifrån arbetssituationen.

  • Handledning till skolans övriga personal utifrån behov.

  • Fortsättningsvis delta på EHT och vara ett stöd i elevhälsoarbetet.


Vi deltar gärna i ert arbete, tveka inte att ta kontakt!


Lina Cohen, psykolog GO DBGY och GO Kreativa

Telefon: 073-077 41 48

Mail: lina.cohen@academedia.se

Google Hangouts, sök via mailadress


Pernilla Berggren, psykolog GO Praktiska och GO Teoretiska

Telefon: 076-101 66 75

Mail: pernilla.berggren@academedia.se

Google Hangouts, sök via mailadress


Frej Stansvik, psykolog GO NTI

Telefon:076-1025987

Mail: frej.stansvik@academedia.se

Google Hangouts, sök via mailadress