För vårdnadshavare och elever

Innehållsansvariga: Academedia Academy

Nyfiken på fjärr- och distansundervisning

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans, på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia alla vårdnadshavare (och elever) stöd hur de i samband med undervisning på distans kan skapa goda förutsättningar för lärande.

Under rubriken "Nyfiken på... information om fjärr- och distansundervisning" lanserar vi en rad olika filmer där lärare och elever ger handfasta tips och råd. Allt ifrån allmänna tips om dagliga strukturer till vad som är viktigt när man exempelvis pluggar matte hemma.

Filmerna delas under vecka 13 och 14, och publiceras på Youtube.

Fem tips från specialpedagogen


1. Gå upp på morgonen
2. Ordna en bra arbetsmiljö
3. Planera skolarbetet
4. Glöm inte pauserna och maten
5. Det sociala sammanhanget är viktigt

Mattetips för gymnasiet

  1. Elever: Använd papper och penna

  2. Elever: Jobba tillsammans

  3. Vårdnadshavare: Be ungdomarna förklara

Språktips för gymnasiet

  1. Använd språket i vardagen

  2. Utnyttja onlineresurser (ex. British Council)

  3. Tänk på glosornas sammanhang (ex: Glosor.eu)

Tips i svenska för gymnasiet

  1. Läs instruktionerna noga

  2. Fokusera på verben i instruktionerna

  3. Läs dina tidigare omdömen i ämnet

Fler filmer kommer