För vårdnadshavare och elever

Innehållsansvariga: Academedia Academy

Nyfiken på fjärr- och distansundervisning

Många vårdnadshavare ställs inför en ny situation när Sveriges elever undervisas på distans på grund av coronapandemin. Därför erbjuder AcadeMedia alla vårdnadshavare (och elever) stöd hur de i samband med undervisning på distans kan skapa goda förutsättningar för lärande.

Under rubriken "Nyfiken på... information om fjärr- och distansundervisning" har medarbetare i AcadeMedia bidragit till en rad olika filmer med handfasta tips och råd. Allt ifrån allmänna tips om dagliga strukturer till vad som är viktigt när man exempelvis pluggar matte hemma. Vi har också fått en hälsning från BRIS till både vuxna och elever om vad man kan tänka på när skoldagen blir än mer digital och på nätet.

Filmerna publiceras på Youtube.

Fem tips från specialpedagogen


1. Gå upp på morgonen
2. Ordna en bra arbetsmiljö
3. Planera skolarbetet
4. Glöm inte pauserna och maten
5. Det sociala sammanhanget är viktigt

Tips från BRIS till elever - om att vara på nätet

 1. Tänk efter före när du kommenterar

 2. Prata med någon om något jobbigt har hänt

 3. Behandla andra som du själv vill bli behandlad

 4. Om du ser något taskigt - säg ifrån

 5. Var källkritisk

Tips från BRIS till föräldrar - om att vara på nätet

 1. Det handlar om sociala relationer

 2. Stärk ditt barns egna förmågor

 3. Be ditt barn visa dig


Fysiktips för gymnasiet

 1. Studera regelbundet

 2. Gå igenom lösta uppgifter

 3. Plugga med en kompis

Mattetips för gymnasiet

 1. Elever: Använd papper och penna

 2. Elever: Jobba tillsammans

 3. Vårdnadshavare: Be ungdomarna förklara

Mattetips för mellan- och högstadiet

 1. Hjälp barnen att följa genomgångarna online

 2. Hjälp barnen att fokusera

 3. Ta hjälp av varandra

Tips till Stylist och Frisör

 1. Ha rätt verktyg hemma

 2. Varva teori och praktik

 3. Kommunicera med lärare

Tips till Bygg och anläggning

 1. Ta tillvara teorin

 2. Gräv fram information ni saknar

 3. Ta vara på APL-platsen

Tips till Florist

 1. Studera regelbundet

 2. Gå igenom lösta uppgifter

 3. Plugga med en kompis

Svenskatips för gymnasiet

 1. Läs instruktionerna noga

 2. Fokusera på verben i instruktionerna

 3. Läs dina tidigare omdömen i ämnet

Språktips för gymnasiet

 1. Använd språket i vardagen

 2. Utnyttja onlineresurser (ex. British Council)

 3. Tänk på glosornas sammanhang (ex: Glosor.eu)

Språktips för mellan- och högstadiet

 1. Be dina föräldrar förhöra dig

 2. Träna på språket i vardagen

Tre tips från rektorn

 1. Fortsätt undervisa i enlighet med schemat

 2. Lämna inte eleverna själva med skolarbetet

 3. Stötta lärarnaSO-tips för högstadiet

 1. Läs lärarens instruktioner

 2. Strukturera och planera

 3. Gå igenom ord och begrepp

SO-tips för låg- och mellanstadiet

 1. Ha alltid en karta redo

 2. Var alltid källkritisk

 3. Diskutera med andra

NO-tips för lågstadiet

 1. Läs instruktionerna noggrant

 2. Hjälp barnen med tekniken

 3. Prata med era barn om skolämnen

Svenskatips för låg- och mellanstadiet

 1. Läs instruktionerna noggrant

 2. Kolla upp svåra ord

 3. Kolla igenom texter innan du lämnar in

Musiktips för grundskolan

 1. Håll kontakten med musikläraren

 2. Var så uppmuntrande som möjligt

 3. Spela på det du har

Slöjdtips för grundskolan

 1. Spar återvinningen

 2. Filma det du slöjdar