Inspiration från academy

Innehållsansvariga: Academedia Academy

Inspiration från academedia academy

AcadeMedias interna akademi för kompetensutveckling, AcadeMedia Academy, tog under 2020 fram en rad digitala utbildningar och insatser för att i pandemins spår stötta pedagoger, ledare och andra medarbetare. Här återfinns ett axplock av de mest uppskattade utbildningarna.

1. Att leda i lågintensiva kriser


Aida Alvinius, forskare och krisexpert på Försvarshögskolan, delar i 4 filmer med sig av perspektiv på att leda i låginstensiva kriser. Reflektions- och arbetsmaterialet som hör till utbildningen finner du här.

2. Svåra samtal

Kristina Bähr, AcadeMedias skolöverläkare och tidigare chefshandledare, ger tips för att hantera svåra samtal. Hon delar bl.a. med sig verktyg för att i samtalet sätta ramen, se till kontexten, reducera drama samt värna ömsesidig värdighet.

3. Tillgänglig lärmiljö

I utbildingen Tillgänglig lärmiljö finns bl.a. 3 filmer med Kristina Bähr, skolöverläkare, och Monika Mattsson, specialpedagog. Kristina och Monika delar med sig av perspektiv och konkreta exempel på hur vi kan möjliggöra en lärmiljö som passar alla.

4. Närvarolyftet

Maria Bivesjö, verksamhetsutveckare i AcadeMedia Academy vägleder ledningsgrupper, EHT och pedagoger för ett ökat närvarofrämjande arbete. Webbutbildningen Närvarolyftet består av 7 moduler - hela spellistan till modulernas informationsfilmer finner du här.

5. Fjärr- och distansundervisning

När gymnasieskolorna och vuxenutbildningen gick över till fjärr- och distansundervisning våren 2020 i tog AcadeMedia Academy fram över 20 filmer där lärare delar med sig av hur man kan ställa om sin undervisning och vad elever och vårdnadshavare kan tänka på. Hela spellistan till alla tipsfilmerna finner du här.

6. Psykisk ohälsa

I slutet av 2020 genomförde AcadeMedia ett webbinarium om att främja psykisk ohälsa. Under sändningen samtalade Sissela Nutley, hjärnforkare, Karin Schultz, generalsekreterare Mind, samt Kristina Bähr, skolöverläkare, om hur vi "i coronatider" kan arbeta för att öka vårt och andras välmående.