Chat

Om direkt chat med en elev eller en elevgrupp

Förutom Google Classroom och Meet har du tillgång till Hangout Chat. Chatkonversationen i Meet är synlig för alla, men du kan alltså ha Meet igång och i ett annat webbfönster använda Hangout Chat för mer enskild konversation med vissa elever eller elevgrupper.

Detta är samma tjänst som är inbäddad i Gmails sidofält. Många skolor har denna tjänst avstängd då det ofta resulterar i chatrum med olämpligt innehåll. Andra skolor finner funktionen användbar. Skolans lokala Googleadmin kan slå på/av tjänsten. Om den är påslagen:


  • Öppna chat på https://hangouts.google.com/ eller i sidofältet i Gmail.

  • Välj en person på Hangouts-listan eller sök efter namn eller e-postadress. När du hittar rätt person klickar du på namnet.

  • Du kan även markera flera personer och starta ett gruppvideosamtal eller chat.

  • Det finns inget sätt att moderera eller läsa andras chatrum, eleverna chattar på samma villkor som lärare.

Kontrollknappar i Hangout återfinns till höger.

Kontrollknapparna i Gmail återfinns i botten till vänster

chat.google.com

Chat i Google kan vara förvirrande då det är samma tjänst som är inbäddad på flera ställen. För att använda ren chat liknande Slack, gå till https://chat.google.com/ Se instruktionsfilm från Erik Isaksson på NTI-Gymnasiet Johanneberg.


LÄNK >>>