SchoolSoft

Om Schoolsoft

En del skolor använder Schoolsoft för lektionsplanering. Många gymnasier använder Schoolsoft främst för bedömning kopplad till skolverkets bedömningsmatriser. Vi rekommenderar att ni inte ändrar era arbetssätt utan fortsätter som tidigare.

Det är i Schoolsoft som närvaro i samband med online-lektioner ska föras.

Kom även ihåg att Schoolsoft är er viktigaste informationskanal till vårdnadshavare, uppdatera skolnyheterna ofta!

Planeringsverktyget och uppgifter

Det kan finnas ett syfte för alla skolor att ha ett flöde för elevernas arbete i SchoolSoft. Inom Grundskolan är det obligatoriskt för att säkerställa historik kopplat till arbetet mot skolans Styrdokument och vid hemundervisning spelar det en än viktigare roll för att skapa struktur i arbetsflödet.

Det som bör finnas med är undervisningens Syfte, vilket Centralt innehåll som behandlas samt vilka Kunskapskrav man utvärderar kunskapsutvecklingen mot. Kopplingen kan göras på olika nivåer genom Planeringsverktyget eller enskilda Uppgifter. Arbetar man med casemetodik eller liknande eller vill lägga upp en mer omfattande planering för ett ämne passar Planeringsverktyget bäst.

SchoolSoft har egna manualer för hur dessa verktyg fungerar. Du hittar dem genom att på startsidan klicka på frågetecknet i nedre högra hörnet.

Vid klick på frågetecknet öppnar sig ett fönster där manualer till Uppgifter samt Planeringsverktyget ligger fastnitade. Det går också att fritextsöka om man söker svar på något annat.

Uppgifter i Schoolsoft

Presentation från Sandra Haag, Kvalitets- och utvecklingsansvarig, AcadeMedias Praktiska Gymnasieområde

Uppgifter i Schoolsoft

Flöde

Beroende på vilken typ av planering man väljer samt vilka eventuella andra verktyg man använder kan flödet variera mellan skolor och olika arbetsområden.

Skolor som inte använder Google Classroom kan använda SchoolSoft som utgångspunkt för allt arbete. Lektionsplanering till eleven kan användas för att länka till Google Meet för en given lektion på schemat. Genom beskrivningar i Planeringar samt Uppgifter berättar man vad som ska göras och länkar eleverna till relevant material eller kanske en Google Meet för ett seminarie. En viktig funktion för att få struktur och tydlighet är då att använda Inlämning där eleverna kan lämna in filer alternativt länkar till sina arbeten. Det är möjligt för lärare att samarbeta kring en Planering eller Uppgift.

För skolor som använder Google Classroom kan planeringen i SchoolSoft innehålla enbart kopplingen till Styrdokumenten samt en länk till ett Classroom. All kommunikation av vad och hur samt flöden under arbetets gång sker istället i Googles verktyg.

Fördelen med att ha mer information i SchoolSoft är att den är lika tillgänglig för vårdnadshavare som för elev. Fördelen med att förlägga mer av arbetet i Google Classroom är att det blir enkelt att koppla ihop olika verktyg i ett naturligt flöde.