Omvärld

Sveriges skolor står inför en gemensam utmaning

Myndigheter har tagit fram stödmaterial. Här samlar vi några av dem. Ingen sitter i dag med facit men tillsammans kan vi hitta lösningar. Använd material i samråd med din skolledning.

Skolverket har gett forskningsinstitutet RISE i uppdrag att skapa en hemsida för skolor om distansundervisning. Här finns checklistor och forksningsöversikter om distansundervisning.

Om att organisera och undervisa på distans.

Här sammanställer Specialpedagogiska skolmyndigheten stöd för dig som undervisar dina elever på distans.

Sveriges Kommuner och Regioner om kommunens ansvar för förskola/skola vid epidemi/pandemi. För lagstiftning och undervisning hänvisar man till Skolverket

Följ Utbildningsdepartementets arbete kring Coronakrisen.

Andra länkar

Artikel från RISE om forskningsbaserat stöd för att hantera onlineundervisning i samband med Coronapandemin

PDF>>>