RESURSER och verktyg

Använd främst det ni på skolan redan behärskar

Det kan vara svårt att på distans eller med kort varsel etablera nya läromedel eller verktyg. Bara förfarandet att genomföra en första inloggning i en tjänst kan innebära svårigheter. Använd därför främst det ni är vana vid så långt det räcker.

Flera aktörer har beslutat att göra sina tjänster eller delar av dem tillgängliga utan kostnad.

Vill ni nyttja de gratiserbjudanden som finns nu, se över avtalen ni har och hur de ser ut framåt så att de fungerar för er i längden. Säkerställ t ex att avtalen ni eventuellt tecknar inte per automatik går över i löpande avtal.

Om GDPR och PuB-avtal

Om ni vill införa nya läromedel eller andra tjänster, se först efter i dessa listor om leverantören är sen tidigare använd av en annan verksamhet samt regelverket för vad du som rektor ansvarar för när du tecknar ett tjänsteavtal med en ny leverantör. Om inte tjänsten listas ska ni kontakta resp dataskyddsombud.

Academedias ramavtal: Medarbetarwebben

Grundskolor: Lista förskola >>> Lista grundskola >>>
Gymnasieskolor: Lista >>>
Vuxenutbildning: trygg.se

Kontaktuppgifter:

  • Förskolan: dataskydd.forskolan@academedia.se

  • Grundskolan: dataskydd.grundskolan@academedia.se

  • Gymnasiet: dataskydd.gymnasiet@academedia.se

Se även AcadeMedias portal trygg.academedia.se

Swedish Edtech

Branschorganisationen Swedish Edtech listar erbjudanden här. I stort sett alla läromedelsförlag erbjuder sitt material gratis.

Swedish Edtech lista

Öppen lista

Här finns en filtrerbar lista med många olika verktyg. Avsändare och vem som betygssatt olika tjänster är oklart, men du kan använda listan för tips och idéer.

Lista