Distans- och fjärrundervisning på grund av Coronavirus

Här samlar vi metodstöd för lärare som använder fjärr- eller distansundervisning med hjälp av tekniska hjälpmedel. Stödmaterialet är tänkt som en start för skolor att ta fram egna metoder. Sidan är offentlig och alla är välkomna att kopiera material.

Du kan söka på hemsidan med förstoringsglaset uppe till höger.
Skicka gärna synpunkter via e-post till AcadeMedias
Per Melin eller Fredrik Birath